Investeringar i kryptofonder domineras fortfarande av USA: Databas

Kryptodatabasen visar att de flesta företagen är riskkapitalbolag med 52,8 %, följt av hedgefonder med 44,3 % och därefter private equity och ömsesidiga fonder med 2,9 %.