Silvergate sålde tillgångar med förlust och minskade personalen för att täcka 8,1 miljarder dollar i uttag: Rapporten

Silvergate har enligt uppgift sagt upp 200 anställda, vilket är cirka 40 procent av det totala antalet anställda.