Australian CBDC får oväntat intresse men kan skada bankerna: RBA

Pilotprogrammet ”eAUD” är unikt i det avseendet att Australiens centralbank inte har föreslagit användningsområden, utan har fått många förslag från branschen.