Tokeniserade statsobligationer frigör likviditet i traditionella finansiella system

Det finns ett antal fördelar med tokeniserade statsobligationer, men införandet kan ta tid.