Tradingview diagram visas inte – Lösning

Tradingview diagram via Firefox kan ibland blockeras automatiskt och visas därför inte. För att visa diagrammen så behöver du avklicka enligt nedan knapp uppe vid URL:n.

Detta medför inga ökade säkerhetsrisker.

Då bör du se diagrammet precis som det ska: